Loading

Wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy

Miałeś wypadek i Twój samochód został uszkodzony? Skorzystaj z auta zastępczego z OC sprawcy szkody. Za nic nie płacisz! Wszystkie koszty pokrywa Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.

Czy wiesz, że każdemu poszkodowanemu z mocy prawa należy się zwrot kosztów za wynajem samochodu zastępczego z OC sprawcy szkody?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie są skłonne do wypełnienia tego obowiązku. Osiągnięcie należnego zwrotu kosztów wiąże się z wypełnieniem określonych wymagań. Poszkodowani często nie są tego świadomi i nie mogą skorzystać z tego prawa.

Omega Kancelarie Prawne wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów  i podejmuje się nieodpłatnego wynajmu aut zastępczych z polisy OC sprawcy szkody. Na zasadzie cesji, przenosi na siebie odpowiedzialność za rozliczenie kosztów z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz domknięcie kwestii formalnoprawnych.

Warunki wynajmu

Czas rzeczywisty naprawy.
Zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego należy się za czas rzeczywisty naprawy, czyli za okres, w którym poszkodowany faktycznie w związku z naprawą nie był w stanie używać własnego samochodu wliczając w to czas oczekiwania na części i naprawę.

Terminy / długość wynajmu.
W przypadku, kiedy samochód nie nadaje się do naprawy, klient może wynajmować auto na koszt ubezpieczyciela do czasu zakupu nowego, jednakże nie dłużej niż do czasu wypłaty odszkodowania.

Limity ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel nie może narzucać limitów dotyczących:

 • firmy oferującej auto zastępcze
 • wysokości stawek wynajmu
 • ilości kilometrów, które kierowca może przejechać wynajętym samochodem
 • czasu korzystania z pojazdu (jeśli są zachowane warunki polisy.

Podobna klasa.
Auto zastępcze musi być wybrane spośród samochodów o podobnej klasie, jak auto uszkodzone w wypadku.

Sytuacje wykluczające możliwość wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy:

 • poszkodowany „sporadycznie” korzystał ze swojego zniszczonego pojazdu
 • poszkodowany dysponuje drugim autem, którym może jeździć.

Cesja wierzytelności.
Do podpisania umowy cesji konieczne jest zgłoszenie szkody mechanicznej ubezpieczycielowi w terminie 7 dni od daty zdarzenia, wraz z oświadczeniem o chęci skorzystania z auta zastępczego.

ToyotaFormalności wynajmu

Cesja - przeniesienie swoich wierzytelności  wobec dłużnika na osobę trzecią.
Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy cesji, jest zgłoszenie szkody mechanicznej ubezpieczycielowi w terminie 7 dni od daty zdarzenia, wraz z oświadczeniem o chęci skorzystania z pojazdu zastępczego.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy cesji:

 • Dokument z nr szkody mechanicznej nadanym przez ubezpieczyciela sprawcy
 • Notatka urzędowa/ oświadczenie sprawcy zdarzenia
 • Potwierdzenie zatrzymania dowodu rejestracyjnego /oświadczenie serwisu naprawczego
 • Dowód osobisty, prawo jazdy
 • Dokument potwierdzający własność uszkodzonego pojazdu – karta pojazdu/umowa kupna
 • Pisemne oświadczenie poszkodowanego o fakcie zgłoszenia ubezpieczycielowi chęci skorzystania z auta zastępczego z OC sprawcy z uzasadnieniem, że samochód jest nam niezbędny np. do pracy,  odbierania dzieci ze szkoły – w ten sposób pozbawimy ubezpieczyciela argumentów, że auta używamy okazyjnie, więc wynajęcie zamiennego jest nieuzasadnione.